Koor

Lux Aeterna is een gemengd koor van ongeveer 20 ervaren koorzangers. Onze repetities vinden in de stad Utrecht plaats. Wij zijn allen lid van een of meer andere koren.
Ons doel met dit koor is om passende koorzang te verzorgen bij uitvaarten, afscheids- en herdenkingsbijeenkomsten. Levende vocale muziek kan emoties verwoorden en verklanken en troost bieden. Dat weten wij uit eigen ervaring. Wij willen daarom  graag onze passie voor koorzang ten dienste stellen van anderen op zo’n wezenlijk moment van afscheid.

Voor informatie en aanmelding kunt u ons bereiken via het contactformulier.

Reacties zijn gesloten.